Economie en Financiën

De SGP staat voor een overheid die dienstbaar is aan de samenleving. Dat geeft haar taak invulling en richting. We moeten sparen in de goede jaren zodat we in de magere jaren kunnen terugvallen op de reserves. Ook geldt: iedere euro moet je verdienen én kan maar één keer worden uitgegeven.

De overheid moet vooral investeren in haar kerntaken, zoals onderwijs, innovatie, veiligheid, mobiliteit en duurzaamheid. Burgers en bedrijven krijgen op die manier ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief.

Gezinnen moeten gelijk behandeld worden en niet-betaalde arbeid beter gewaardeerd. Daarom worden gezinsonvriendelijke maatregelen en regelingen die een gezond 'gezinsklimaat' in de weg staan afgeschaft.

Terug naar overzicht
Economie en Financiën