HomeNieuwsVerhogen onderhoudsniveau

Verhogen onderhoudsniveau

Publicatiedatum: 11 jul. 2019

 

Recente rondgangen van de fractie door verschillende wijken in het kader van zwerfafval  prikken, bevestigen wat de SGP al jaren constateert en ook door inwoners steeds wordt aangegeven. Er dient de nodige verbetering plaats te vinden door herstel van verzakte delen van fiets- en voetpaden, het terugplaatsen van afgebroken veiligheidspaaltjes en het schoonhouden van bebording en straatmeubilair.

De SGP heeft dat actiepunt ook staan in het verkiezingsprogramma. Het is ook door de SGP ingebracht bij de coalitie-onderhandelingen. Ik citeer het verkiezingsprogramma: “Het is belangrijk om de leefomgeving op een goed kwaliteitsniveau te houden. Onder het beheer van openbare ruimte vallen water, verhardingen, openbare verlichting, groen en speelvoorzieningen. Waar mogelijk moet het beheer in samenhang gebeuren. Bij werkzaamheden en groot onderhoud aan wegen en riolering moet de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls krijgen”.

En nog een citaat: “Wegen, voet- en fietspaden worden goed onderhouden.”

Door de bezuinigingen uit de periode 2010-2012 is het onderhoud weggezakt en is de kwaliteit van de openbare ruimte zichtbaar achteruit gegaan.

De fractie is verheugd dat met het voorliggende voorstel voor verhogen van het onderhoudsniveau het verkiezingsprogramma van de SGP wordt gerealiseerd. Ook komt het tegemoet aan de wens van vele inwoners van Ridderkerk die aangeven dat de kwaliteit van de buitenruimte dient te worden verbeterd.

De fractie beseft dat een achterstand van ruim 7 jaar niet zomaar is weggewerkt en dat het nog een aantal jaren zal duren om in de gehele gemeente op een acceptabel niveau terug te komen.

Voorzitter, het zal u niet verbazen dat de SGP voor dit voorstel zal stemmen.