HomeNieuwsStartnotitie ‘Gebiedsvisie Plein Oost en haar omgeving’

Startnotitie ‘Gebiedsvisie Plein Oost en haar omgeving’

Publicatiedatum: 23 mrt. 2017

 

Mw.d.Vz.,

Omdat de supermarkt nog voldoende potentieel zou hebben, kon op de website van de combinatie in september 2013 nog worden geschreven: ‘Spar gaat niet weg’. In april 2016 was echter het tegenovergestelde bericht een feit. Door dalende omzetten moest de Spar op Plein Oost haar deuren sluiten, met leegstand als gevolg. Deze en andere ontwikkelingen zijn reden voor een studie naar de (on)mogelijkheden van Plein Oost en haar omgeving.

De SGP vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de toekomst van Ridderkerk. Soms betekent dit, dat wat niet meer past of wenselijk is, vervangen moet worden voor iets anders, iets nieuws, iets beters. Het vraagt betrokkenen mee te denken, creatief te zijn, een visie te vormen. De betrokkenen bij Plein Oost en haar omgeving staan samen met de gemeente voor zo’n uitdaging.

Een gegeven is, dat verschillende gronden en opstallen niet in het bezit zijn van de gemeente. Betekent dit dan automatisch, dat een herontwikkeling van bijvoorbeeld de winkelstrip en de bovengelegen woningen niet het onderzoeken waard is? Integendeel. Wat de SGP betreft moet er in de breedte gestreefd worden ontwikkelingen mogelijk te maken die op korte of lange termijn een kwaliteitsimpuls zijn voor de wijk en verloedering tegengaan.   

In het algemeen is het van belang betrokkenen in het gebied, zoals CBS de Wingerd en de gebruikers van de te slopen gymzaal aan de Da Costalaan, op een goede wijze mee te nemen in het proces. Maar al te vaak blijkt, dat het voor betrokkenen niet goed duidelijk is wat mag of kan worden verwacht. Onze oproep is – en deze klinkt vaker, ook van de zijde van andere partijen - bevorder die duidelijkheid!

Dit was het voorzitter wat wij hadden op te merken over de voorliggende startnotitie. Wij kijken verder uit naar de uitkomsten van de studie.

Dank u wel.