HomeNieuwsSGP maakt het verschil!

SGP maakt het verschil!

Publicatiedatum: 23 feb. 2018

 

Wat voor partij is de SGP en waar staan SGP-ers voor? Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen tussen de SGP en andere partijen? Daarover bestaan veel meningen. In deze column wil ik kort ingaan op waar de SGP voor staat.
Zoals aangegeven zijn er overeenkomsten tussen de SGP en andere (lokale) partijen. Zo hecht de SGP net als alle andere partijen grote waarde aan veiligheid en de veiligheidsbeleving van de inwoners van Ridderkerk. De SGP ziet veiligheid als een kerntaak van de overheid. Daarnaast hecht de SGP net als vrijwel alle andere partijen grote waarde aan goed openbaar vervoer. Dat gezegd hebbend kom ik ook bij een punt waar er wel degelijk verschillen zijn.

De SGP was, is en blijft tegen een tramverbinding door Ridderkerk. Het is in afgelopen raadsperiode helaas niet gelukt de van bovenaf opgelegde reservering daarvoor definitief te schrappen. Sommige politieke partijen doen momenteel hun uiterste best de provincie er van te overtuigen om de ruimtelijke claim voor het tramtracé toch vooral te handhaven. De SGP zou deze ruimtelijk claim graag zien verdwijnen zodat de nodige ontwikkelingen – die nu geblokkeerd worden – doorgang kunnen vinden en de gemeente Ridderkerk het tramdossier nu definitief kunnen sluiten. Want daarover kan ik helder zijn, wat de SGP betreft zou die tramverbinding er niet moeten komen.


De SGP is niet alleen consequent geweest in haar standpunt m.b.t. het tramdossier maar  ook ten aanzien de andere onderwerpen is de SGP koersvast. Wie de verkiezingsprogramma’s van de SGP – het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 is inmiddels beschikbaar - door de jaren heen beziet, zal vaststellen dat de SGP consistent is geweest in de uitgangspunten waar de SGP voor staat. De SGP neemt heldere standpunten in en waait niet met alle winden mee. Zowel locaal, provinciaal als landelijk is het de gewoonte om een constructieve houding aan te nemen.


Wie zich in de dieper liggende motieven van de SGP verdiept, zal ontdekken waarin de SGP nog meer het verschil maakt. De SGP laat zich inspireren door de vaste overtuiging dat de Bijbelse boodschap ook in 2018 nog actueel is en heilzaam is voor de gehele samenleving. Deze heilzame werking ziet de SGP bijvoorbeeld heel praktisch in een wekelijkse rustdag. Iedereen heeft op zijn of haar tijd rust nodig. Daarom is de SGP een sterk voorstander om de winkels op zondag gesloten te houden. De zondag is “een haven van rust”, zoals oud-premier Kok deze dag eens karakteriseerde. Daarnaast dupeert de openstelling van winkels op zondag kleine winkeliers met weinig of geen personeel en wijst de praktijk uit dat als winkels eenmaal open gaan de “vrijwilligheid” snel onder druk komt te staan. De zondag als haven van rust is het waard om te koesteren, iets om zuinig op te zijn!


De liefde tot God en tot onze naaste stimuleert de SGP om het welzijn van de Ridderkerkse
samenleving te zoeken. De SGP richt zich er in haar politieke hoedanigheid op om die boodschap vooral in daden uit te dragen. Op gepaste wijze en gepaste momenten refereren we daar ook met woorden aan. Zo is de SGP gewend om bij de Algemene Beschouwingen en bij thema’s die de beginselen van de SGP raken iets te laten doorklinken van deze Bijbelse boodschap.


De SGP maakt het verschil, doet dat consequent en met een vaste koers.

Kees van der Duijn Schouten
Fractievoorzitter SGP-Ridderkerk