HomeNieuwsSchriftelijke vragen over het tegengaan van het gebruik van lachgas

Schriftelijke vragen over het tegengaan van het gebruik van lachgas

Schriftelijke vragen over het tegengaan van het gebruik van lachgas

Publicatiedatum: 5 jul. 2019

 

Geacht college,

 

Zaterdag 22 juni hebben fractieleden van de SGP tijdens een afvalprikactie in Rijsoord een flinke zak met lege hulzen van lachgas gevonden in een plantsoen aan de Rijksstraatweg, met een gewicht van enkele kilo’s.

Zaterdag 29 juni is in Rotterdam een ongeluk veroorzaakt door een automobilist nadat hij lachgas had gebruikt, zie https://www.rijnmond.nl/nieuws/183435/Man-crasht-met-auto-onder-invloed-van-lachgas .

 

De SGP heeft de volgende vragen:

 

1)     Is het college bekend met de gevaren rondom het gebruik van lachgas?

 

2)     Wat is bekend over de problematiek van het gebruik van lachgas in Ridderkerk en de omvang van deze problematiek?

 

3)     Worden vaker lege hulzen van lachgas in de openbare ruimte aangetroffen in Ridderkerk? In welke omvang, met welke frequentie en op welke locaties? Zijn er hotspots?

 

4)     Is het college bereid om, eventueel in samenwerking met de GGD Rijnmond, extra aandacht te vragen voor de gevaren van het gebruik van lachgas. Op welke wijze?

 

5)     Is het college bereid om het initiatief te nemen om in samenwerking met de gemeenten in de regio (BAR of Rijnmond) beleid op te stellen om de verkoop van lachgas aan particulieren te verbieden c.q. terug te dringen?

 

6)     Zo ja, op welke termijn denkt u dit te kunnen oppakken en te realiseren?

 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om schriftelijke beantwoording van deze vragen. Graag uw toelichting bij elk van de antwoorden.

 

Hoogachtend,

 

 

Anton Rottier, SGP