HomeNieuwsRaadsbijdrage: Verordening jeugdhulp 2019

Raadsbijdrage: Verordening jeugdhulp 2019

Publicatiedatum: 21 feb. 2019

 

Voorzitter,
Vanavond stellen we een nieuw verordening voor de jeugdhulp vast. Jongeren krijgen de aandacht en in het bijzonder de kwetsbare jongeren die hulp nodig hebben.
Zij hebben, als het hun gegeven zal worden, nog een leven voor zich en dienen dan waar mogelijk ook goede en passende hulp te krijgen.

In de voorliggende verordening zijn vooral de aanpassingen verwerkt als gevolg van een aanbesteding voor de inkoop van de zorg. Naar aanleiding van discussie in de laatste commissievergadering heeft de wethouder ons extra informatie doen toekomen met de uitleg waarom een aantal artikelen, over o.a. het toekennen van een PGB, aangepast zijn. Mogelijk misbruik dient altijd voorkomen te worden, maar gebruik van een PGB mag niet verhinderd worden. Daarom dienen we dan ook samen met de ChristenUnie en diverse andere partijen een motie in waarin nogmaals onderstreept wordt dat het een eigen keuze moet en kan zijn om voor een PGB te kiezen bij een hulpvraag.
Het is geen nieuws dat de SGP voor de inzet van een PGB is, vooral omdat de hulpvrager hierbij ook de hulp kan kiezen die het beste past bij zijn of haar identiteit.

Voorzitter,
Tijdens de commissievergadering hebben we geen technische verduidelijkingsvragen gesteld aan het college, daarom zullen we het vanavond ook niet langer maken dan noodzakelijk.
Vooral omdat de wijziging ingegeven is door de vernieuwing van de inkoop van de specialistische jeugdhulp en een uitwerking van de regels wat betreft het persoonsgebonden budget. Als de wethouder kan toezeggen de ingediende motie te onderschrijven en uit te voeren zal de SGP fractie voor de nieuwe verordening stemmen.