HomeNieuwsRaadsbijdrage Startnotitie Woonvisie Ridderkerk 2021

Raadsbijdrage Startnotitie Woonvisie Ridderkerk 2021

Publicatiedatum: 11 jun. 2020

 

Voorzitter,

 

 

Ridderkerk is in de regio geen uitzondering als het gaat om de verdeling van schaarste op de woningmarkt. 

 

De crisis van 2008 heeft laten zien hoe belangrijk het is te anticiperen op een periode van economisch groei en de ontwikkeling van woningbehoefte in het algemeen. 

 

Zelfs in een tijd van Corona-crisis worden we nog dagelijks geconfronteerd met het vraagstuk van een scheve balans tussen vraag en aanbod.

 

Alleen hierom al is er reden genoeg om ook op lokaal niveau een nieuwe woonvisie te presenteren. 

 

Gelet op de Ridderkerkse situatie vragen wij uitdrukkelijk in het proces (en schaar daar ook de onderzoeksopdracht onder) aandacht te hebben voor de toepasbaarheid en effectiviteit van planoptimalisatie binnen Ridderkerk. En denk in dit kader ook aan zgn. ‘kavelruil’

 

Het belang van het beantwoorden van de vraag hoe je het beste de lokale woningzoekende kan bedienen krijgt bij het volgende agendapunt al aandacht als het gaat om de verdeling van de sociale woningvoorraad, maar kan als het om dit agendapunt gaat natuurlijk breder worden gezien. 

De SGP-fractie stemt in met de voorliggende startnotitie en kijkt uit naar de verschillende processtappen.