HomeNieuwsRaadsbijdrage: Startnotitie ‘Integraal Beleid Sociaal Domein’

Raadsbijdrage: Startnotitie ‘Integraal Beleid Sociaal Domein’

Publicatiedatum: 12 dec. 2019

 

In de toekomst kijken kunnen we niet, maar zeker is wel dat na het vaststellen van de voorliggende startnotitie, het Integraal Beleid Sociaal Domein jaarlijks de aandacht zal krijgen. Komend jaar zal voor dit domein een belangrijk jaar worden, omdat dan de beleidsnota moet worden opgeleverd, die gerant staat om te komen tot ‘gemeenschappelijk beeld en een gemeenschappelijke taal ‘.

Niet voor niets is het doel vijf verschillende beleidsvelden te integreren tot één werkveld. De SGP vindt het van belang dat er straks een breed gedragen basis ligt, zodat transformatiedoelstellingen kunnen worden geformuleerd, en niet minder belangrijk, ook worden behaald en dat daarbij de verschillende (nieuwe)opgaven voor iedereen duidelijk zijn. En niet te vergeten, financieel ook afgedekt. Er gaat veel geld om binnen het Sociaal Domein en alleen daarom al is waardeert de SGP dat het college met deze startnotitie is gekomen.

Vz,
De SGP fractie kan instemmen met de voorliggende startnotitie. Als fractie vinden we het belangrijk dat zowel wij als raad, maar ook de maatschappelijke partners goed worden meegenomen in het proces en de totstandkoming van het integrale beleid. Daarin voorziet deze startnotitie gelukkig. We kijken met veel belangstelling uit naar de commissievergadering waar we het eerste concept zullen bespreken. We wensen het college en de ambtenaren veel succes en wijsheid toe!