HomeNieuwsRaadsbijdrage: Raadsvoorstel meerjarenbegroting Stichting Facet Ridderkerk

Raadsbijdrage: Raadsvoorstel meerjarenbegroting Stichting Facet Ridderkerk

Publicatiedatum: 12 dec. 2019

 

Sinds de splitsing van Sport en Welzijn is er veel werk verzet. Nu de balans is opgemaakt is het tijd om betere afspraken te maken en ook het ‘huishoudboekje’ op orde te krijgen.
Onze fractie heeft veel waardering voor de manier waarop Facet de raadsleden 20 november jl. de mogelijkheid gaf voor een kijkje in de keuken en ons mee te nemen in de ontwikkeling die Facet heeft doormaakt.


Als dit voorstel vanavond aangenomen zal worden slaat het wel een ‘gat’ in de recent aangenomen begroting. De eenmalige steun lossen we op door de benodigde gelden te onttrekken uit de algemene reserve. We gaan er vanuit dat voor de toekomst het college tijdig met Facet afspraken zal maken over het ‘dienstenpakket’ en daar bijbehorende financiën. En die ook mee te nemen bij de volgende begrotingsbehandeling. Kan en wil het college dit toezeggen?


De SGP fractie waardeert de inzet die gepleegd zal gaan worden om het vrijwilligerswerk te bevorderen. Dat is geen gemakkelijke opgave! We moeten ons realiseren dat de maatschappij er tegenwoordig anders uit ziet. Iedereen is druk, beide ouders werken en naast het werk zijn er voldoende andere verplichtingen. Het vrijwilligerswerk staat onder druk en dat lossen we niet alleen op door een ‘zak met geld’ beschikbaar te stellen. Hoe dan wel? De SGP fractie laat zich graag verrassen en ziet met veel belangstelling uit naar de resultaten.


Gelukkig dat er naast het werk van Facet ook veel maatschappelijke organisaties en kerken in Ridderkerk zijn die veel doen als het gaat om jongeren- en ouderenwerk, beschrijden van eenzaamheid, ondersteuning bij overlijden van een dierbare enz. enz. Deze belangeloze inzet mogen we zeker niet vergeten, wat zonder deze vrijwilligers zou het sociaal maatschappelijk werk echt onbetaalbaar worden.


Vz,
De SGP fractie al vanavond instemmen met het voorliggende voorstel. En wenst de directie maar vooral alle mensen die werken bij en voor Facet veel succes en werkplezier toe bij het uitvoeren van de in dit voorstel genoemde taken.