HomeNieuwsRaadsbijdrage HOV visie

Raadsbijdrage HOV visie

Publicatiedatum: 15 jun. 2020

 

 

Het OV is belangrijk voor onze inwoners en drukt al jaren een bijzondere stempel op de gemeente Ridderkerk op tal van beleidsvelden. Met voorliggende voorstel worden serieuze stappen gezet voor zowel het OV zelf als ook op ruimtelijk gebied.

 

Met de  Provincie Zuid-Holland, MRDH gemeente Rotterdam en de RET is een plan ontwikkeld om HOV vorm te geven binnen Ridderkerk. Dat plan moet leiden tot een aantal wezenlijke verbeteringen van het OV in Ridderkerk en opheffing van de ruimtelijke claim. Iets waar de SGP zich al jaren hard voor maakt en inmiddels een feit is.

 

Ieder voor zich zijn de verbeteringen m.b.t. het OV wellicht niet zo schokkend maar het is vooral zaak het totaal plaatje in het oog te houden. Zo kan over een reistijd verkorting van enkele minuten schamper worden gedaan, maar naast een verhoging van de frequentie, meer comfort tijdens de rit, betere kwaliteit van de haltevoorzieningen etc. etc. levert dit hele plan een aanzienlijke verbetering van het OV op.

 

En laten we wel wezen het feit dat de maatregelen uit fase 1 worden vastgelegd in een overeenkomst tussen gemeente Ridderkerk, gemeente Rotterdam, MRDH, RET en Rijkswaterstaat en dat alle partijen bereid zijn substantieel bij te dragen in de kosten, geeft wel aan dat alle betrokken partijen meerwaarde in zien in het voorliggende plan.

 

Uiteraard is het mogelijk dat er knelpunten overblijven op bijvoorbeeld de Verbindingsweg of de Ijsselmondse knoop. En daarnaast blijft ook het OV aanbod in sommige wijken een punt van zorg. Maar laten we wel wezen die lossen we ook niet op door vanavond niet in te stemmen met dit voorstel.

 

Alles overziend is de SGP fractie van mening dat dit voorstel tot een wezenlijke verbetering van het OV in Ridderkerk zal leiden. Daarnaast zijn we verheugd dat hiermee een tramtracé door het centrum van Ridderkerk van de baan is en dat de ruimtelijke claim – mede dankzij dit voorstel – is opgeheven. Wij zullen dan ook instemmen met het voorliggende voorstel.


Laatste punt van aandacht is nog wel dat in het voorstel is opgenomen dat de raad jaarlijks middels een RIB over uitwerking en realisatie wordt geïnformeerd. Wij vragen ons af of de frequentie van 1 keer per jaar recht doet aan het belang van deze ontwikkeling.