HomeNieuwsRaadsbijdrage: HOV Visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden

Raadsbijdrage: HOV Visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden

Raadsbijdrage: HOV Visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden

Publicatiedatum: 11 apr. 2019

 

Voorzitter, ik wil, waarschijnlijk helemaal ten overvloede, nog eens zeggen dat wij voor goed openbaar vervoer zijn en dat dat volgens ons inhoudt frequente en directe verbindingen met Zuidplein en Kralingse Zoom, aangevuld met een transferium, of zo u wilt een opgewaarde bushalte, bij Beverwaard-zuid om voor de Ridderkerkers die daar behoefte aan hebben een directe verbinding met Rotterdam-Centrum tot stand te brengen. Dan hoeft er geen lijn van honderd miljoen aangelegd te worden, die (…) geen meerwaarde heeft.”

Voorzitter, deze zinnen zijn uitgesproken in de raadsvergadering van juni 2008, door onze SGP-fractievoorzitter Arie den Ouden. Inmiddels is het 2019 en nog steeds is het onderwerp actueel, zij het dat het transferium intussen een feit is.  En de SGP kan nog steeds dezelfde standpunten inbrengen over hoogwaardig openbaar vervoer, iets wat niet alle partijen in deze raad kunnen nazeggen.

Vanavond valt er opnieuw te kiezen. De keuze is uit drie OV-concepten: tram, lightrail of HOV-bus. De conclusie van de visie is dat HOV-bus de beste keuze is. Eigenlijk is die keus best logisch.

Waarom zou je anders kiezen? Waarom geen tram? Voorstanders van de tram kiezen voor verstedelijking van Ridderkerk, waarbij het dorpse karakter verloren gaat en de groene gebieden om Ridderkerk heen op de tocht komen te staan. Een tram wordt immers alleen rendabel bij hoge reizigersaantallen. En de huishoudschool en kerkgebouwen langs de Koninginneweg moeten worden afgebroken. De tram gaat ook ten koste van de busverbindingen in de wijken. Het onderliggende busnet gaat dan verdwijnen. Niet doen dus zo’n tram.

Zo ongeveer hetzelfde geldt voor een lightrail, zij het dat die nog meer ruimte vraagt, nog hogere reizigersaantallen nodig heeft en dus nog meer verstedelijking. De aanleg kost meer dan 350 miljoen euro. Om het in perspectief te plaatsen. Met de verwachte opbrengst van de aandelen van Eneco kun je nog maar 10% aanleggen…….

De keuze voor een bus is realistisch. Hiermee is het immers het hoogste aantal arbeidsplaatsen en inwoners bereikbaar binnen de in de MRDH gehanteerde norm van 30 en 45 minuten, veel meer dan bij een lightrail en tram. Er zijn zelfs twee HOV-busroutes naast elkaar mogelijk, met precies de bestemmingen zoals onze fractievoorzitter in 2008 ze heeft voorgesteld. Dat sluit ook aan op de OV visie van Rotterdam en de Drechtsteden. Tegelijkertijd kan in de toekomst worden ingespeeld op de verwachte ontwikkelingen in Rotterdam en kan de route eventueel worden aangepast. De bedoeling is dat de oude lijn, de spoorlijn naar Rotterdam een metrofrequentie krijgt van 12 maal per uur. Zo nodig kan de HOV busverbinding dan worden verlegd naar het toekomstige NS station Stadionpark, dat volgens de OV visie van Rotterdam waarschijnlijk ook een intercity station wordt.

De SGP ziet dan ook geen enkele reden om het tramtracé door Ridderkerk te handhaven en stemt in met het verzoek om de provincie te vragen dit tracé te schrappen. Hoe eerder, hoe liever, zodat we verder kunnen met de Ridderkerkse bouwplannen en behouden van historische gebouwen. Ook steunen we het voorstel om vooruitlopend alvast een investeringskrediet van 100.000 euro ter beschikking te stellen, om daarmee richting de provincie onze goede wil te tonen om daadwerkelijk goede voorzieningen voor de HOV-bus te realiseren.

De SGP legt nog wel even de vinger bij de komende variantenstudie. Het is voor de SGP nog geen uitgemaakte zaak wat de beste HOV route naar Zuidplein is. Enerzijds is de huidige route van lij 146 door Nieuw-Reijerwaard het kortste en ontleend deze buslijn mede hieraan zijn populariteit. Anderzijds kan het samenvoegen van lijnen en bestemmingen via station Lombardijen leiden tot een hogere frequentie met meer bestemmingen en overstapmogelijkheden. Graag zien we alle mogelijkheden goed uitgewerkt met daarbij een evenwichtige afweging van alle argumenten. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen in de OV van Rotterdam.

Voorzitter, ik begon met een citaat van ongeveer 10 jaar geleden om aan te tonen dat er al lang over het hoogwaardig OV wordt gediscussieerd. De SGP wil niet nog eens opnieuw 10 jaar discussie daaraan vastknopen. De SGP-fractie ziet er naar uit dat er op korte termijn daadwerkelijk knopen worden doorgehakt om te komen tot ontknoping van het tramdossier.