HomeNieuwsRaadsbijdrage: Geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark

Raadsbijdrage: Geluid- en luchtmaatregelen Oosterpark

Publicatiedatum: 17 okt. 2019

 

Voorzitter,


Dank voor het rapport van KuiperCompagnons en dank aan 3VOBiotoop voor de inspreekbijdrage en het commentaar op het rapport. Het heeft de SGP-fractie stof tot nadenken gegeven. Het rapport geeft inzicht in een aantal mogelijke maatregelen en de effecten. Duidelijk wordt dat een scherm of wal vooral effect heeft op het Oosterpark zelf en de huizen die met name aan de rand van het park staan. Het effect op volgende huizenrijen is beperkt doordat de daarvoor staande huizenrij het geluid al tegenhouden. Duidelijk is ook dat met name een scherm direct langs de snelweg effect heeft. Het effect van een scherm of wal wat verder van de snelweg af doet het geluiddempende effect snel verminderen. Alle maatregelen kosten veel geld en het effect op de wijk Drievliet als geheel is relatief beperkt.


De fractie kijkt uit naar maatregelen die meer effect geven tegen lagere kosten. Biedt bijvoorbeeld toepassing van diffractoren kansen? Het is dan ook logisch om vervolgonderzoek te doen. Graag zou de SGP fractie bij een volgend rapport naast de plaatjes met geluidcontouren ook tabellen zien waarin inzichtelijk wordt bij hoeveel huizen verbetering optreedt en in welke mate het aantal decibels daalt.


De geluidsoverlast wordt met name veroorzaakt door de snelwegen. De SGP-fractie is van mening dat het wenselijk is dat ingezet wordt op actie van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat kan als probleemeigenaar worden gezien en dient ook als zodanig te worden aangesproken. Kan het college ook nagaan of Rijkswaterstaat mogelijkheden heeft voor toepassing van geluidreducerend asfalt en snelheidsverlaging op de snelweg? De SGP fractie ziet graag het effect hiervan in kaart gebracht, zodat dit vergeleken kan worden met de varianten met een scherm of wal.


De SGP fractie vraagt ook om 3VObiotoop en het wijkoverleg blijvend mee te nemen bij de komende onderzoeken en ook het commentaar op het bestaande rapport aan de opstellers voor te leggen.


Ook duidelijk is dat het onderzoeken niet eindeloos dient te duren en het wenselijk is dat volgende jaar een knoop wordt doorgehakt of er wel of geen maatregelen genomen gaan worden en wie daarbij de aangewezen instantie is om dat te doen.