HomeNieuwsRaadsbijdrage bij debat over coalitieakkoord en terugblik op de collegevorming

Raadsbijdrage bij debat over coalitieakkoord en terugblik op de collegevorming

Publicatiedatum: 31 mei 2018

 

Mw.d.Vz.,
De verkiezingen liggen inmiddels al weer 11 weken achter ons. Verkiezingen die in Ridderkerk tot een verdere versnippering van het politieke landschap hebben geleid. Na de verkiezen van 2010 kende deze raad 7 fracties, na die van 2014 waren dat 9 fracties en deze raadsperiode beginnen we met 11 fracties. Ik ben benieuwd hoe lang de trend van + 2 zich nog blijft voortzetten. Laten we in ieder geval hopen dat tijdens deze raadsperiode een verdere versnippering achterwege blijft. De SGP is dankbaar voor het feit dat we deze periode met vier zetels in deze raad vertegenwoordigd mogen zijn. Weliswaar 1 minder dan na de vorige verkiezingen, maar nog steeds een fractie van substantiële omvang. Daarvoor is niet alleen dankbaarheid dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Een verantwoordelijkheid die wij ook deze periode graag op ons nemen.

De eerder genoemde versnippering in combinatie met de wens voor een brede en stabiele coalitie heeft er toe geleid dat uiteindelijk een coalitie is gevormd met 5 partijen. Het zal duidelijk zijn dat dit voor alle partijen heeft betekend dat ze op sommige punten hebben moeten inleveren. Daar is indringend over gesproken en ja, dat deed soms zeer. Desondanks kijken wij terug op coalitieonderhandelingen in een uiterst prettige en constructieve sfeer met fantastische ondersteuning. De SGP fractie is dan ook bijzonder blij met het voorliggende coalitieakkoord, waarin op hoofdlijnen is aangegeven waar deze coalitie de komende periode aan wil gaan werken. Uiteraard is nog lang niet alles (of eigenlijk niets) daarbij in detail uitgewerkt en een aantal wensen zal nog financieel moeten worden onderbouwd. Sommige van die wensen kosten namelijk structureel en substantieel geld, terwijl we daarnaast ook de goede financiële positie van de gemeente in stand willen houden en zo de lasten voor onze inwoners (relatief) laag. Dat kan de komende jaren best nog wel eens lastig worden, maar de ambities zijn helder en duidelijk verwoord.
Een ander punt wat maakt dat wij met voldoening dit akkoord presenteren is dat alle partijen een aantal van de door hen aangedragen belangrijke punten terug kunnen vinden in dit coalitieakkoord. Uiteraard niet alle punten, maar dat geldt net zo goed voor de partijen die nu de coalitie gaan vormen.Tenslotte voorzitter,

De SGP fractie gaat weer met veel enthousiasme aan de slag. Het coalitieakkoord geeft aan welke richting deze coalitie op wil, maar is zeker niet helemaal dicht getimmerd. Op sommige onderdelen zijn de piketpalen helder, maar voor veel onderwerpen is er de ruimte en de wens om met deze raad als geheel tot de beste besluiten voor onze inwoners en ondernemers te komen. Uiteraard voor iedere partij vanuit een eigen politieke visie en vanuit eigen politieke opvattingen, maar uiteindelijk allemaal met als eerste doel de belangen van de gemeente Ridderkerk.

Zoals gezegd, we gaan met enthousiaste aan de slag, maar tegelijkertijd in het besef, ook in dit werk van de HEERE afhankelijk te zijn. Daarom aan de slag met het raadswerk met in het hart het gebed of Gods zegen op ons werk mag rusten. Die zegen wensen wij een ieder van harte toe.

Dank u wel.