26 april 2024

SGP pleit voor aanpak graffiti en tunnelverlichting

Onlangs hebben twee SGP raadsleden zowel overdag als ’s avonds een fietstocht langs de verschillende fietsonderdoorgangen in Ridderkerk gemaakt. ‘Overdag ontbreekt vaak verlichting. Ook ’s avonds is dat op heel veel plekken het geval. In sommige gevallen is er ’s avonds wel verlichting, maar is deze ontoereikend. Dit vereist echt aandacht’, aldus SGP-fractievoorzitter Daan Kardol. De SGP heeft eind vorig jaar al aandacht gevraagd voor dit probleem. Inmiddels is aan het college kenbaar gemaakt om welke locaties het precies gaat. Uit de schriftelijke vragen van de SGP blijkt dat bijvoorbeeld de fietsverlichting en tunnelverlichting ter hoogte van de Ridderster in z’n geheel uitstaat. Bij het viaduct Damstraat en ‘oude molen’ is er op een enkele lantaarnpaal na helemaal geen verlichting. Ook zijn er op diverse plekken armaturen vernield. SGP-raadslid Teunis van Zwienen: ‘We willen dat onze inwoners zich veiliger voelen op deze plekken. De nieuwe fietstunnel bij de IJsselmondse Knoop en de nieuwe verlichting bij het viaduct aan de Pruimendijk (A16) laten zien hoe het moet’.

De SGP ergert zich daarnaast aan de grote hoeveelheid graffiti die is aangebracht op wanden en pilaren van tunnels en viaducten. SGP-fractievoorzitter Daan Kardol: ‘Neem bijvoorbeeld de bekladding van het viaduct ‘Damstraat’, waar de Nederlandse driekleur op is gespoten, maar dan op z’n kop. Dit moet uit het straatbeeld worden verwijderd.’ De SGP vraagt dan ook om het aanpakken van dit probleem. Daarbij is de suggestie meegegeven om Street Art toe te passen die past bij de omgeving.