20 februari 2024

Raadsbijdrage Rottier Mobiliteit Bolnes

Voorzitter,

Wat wil de SGP toevoegen aan de Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes? Een paar toezeggingen zou mooi zijn.

Verbeteringen aan de Rijnsingel zijn mogelijk op het gebied van verkeersveiligheid, geluidsoverlast en oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers. Dit sluit aan bij de ambities van de SGP. Fijn dat de bewoners goed door de gemeente zijn betrokken bij het opstellen van deze nota. De SGP bedankt de bewoners voor de inbreng. De nota is ook in een goed proces met de raad tot stand gekomen, met een brainstormsessie bij de start en tussentijdse presentatie van de resultaten.

De SGP ziet echter nog reden voor aanscherping en vraagt op die onderdelen een toezegging van de wethouder. Ook willen we een motie voor een later moment aankondigen. 

Het valt op dat de verdeling van de RET haltes langs de Rijnsingel mogelijk niet optimaal is. Eigenlijk is er alleen in het midden van de Rijnsingel en aan het eind bij de Benedenrijweg een halte. Terwijl Bolnes een brede wijk is dwars op de Rijnsingel. De loopafstanden en fietsafstanden naar de haltes zijn voor veel wijkbewoners behoorlijk. De SGP begrijpt dat de halte bij de Benedenrijweg gunstig ligt om over te kunnen stappen op een andere lijn. Maar is die ene halte aan de Rijnsingel niet wat weinig? Een herinrichting is hét moment om de ligging van de haltes nog eens te heroverwegen.

Kan de wethouder toezeggen om te onderzoeken, samen met de RET, wat de optimale situatie zou zijn, qua aantal haltes en ligging om zoveel mogelijk reizigers te trekken?

Ook willen we dat halteren op de rijweg in de spits niet tot te lange file leidt achter de bus en het stilstand verkeer kruispunten of fietsoversteekplaatsen gaat blokkeren.  Kan de wethouder toezeggen in het komende onderzoek nog eens gedetailleerd kijken of halteren op de rijweg in de spits niet te lange wachtrijen auto’s geeft die zijwegen of fietsoversteekplaatsen blokkeren?

In het verkeersonderzoek is geconcludeerd dat verbetering van het OV mogelijk is door het toevoegen van een HOV halte aan de Rotterdamseweg, maar het staat niet in het voorstel als voornemen. Met een halte aan de Rotterdamseweg wordt het mogelijk op te stappen op de snelbusverbindingen van Qbuzz naar Zuidplein en Kralingsezoom. De gemeente kan dit via de MRDH aankaarten met de provincie en Qbuzz. De SGP begrijpt dat er extra voorzieningen nodig zijn om de bussen te laten halteren en fiets en voetgangersroutes. Dat heeft consequenties voor de inrichting van de Rotterdamseweg waarvan het waterschap eigenaar is. Maar we laten ons toch niet tegenhouden om Bolnes aan te sluiten, doordat er nog wat moeilijkheden te zijn overwinnenKan de wethouder toezeggen om er serieus werk van te maken om te komen tot realisatie van deze halte op de Rotterdamseweg?

De SGP denkt dat er nog een of meer locaties langs de Rotterdamseweg  in aanmerking komen voor een extra halte, bijvoorbeeld bij De Fakkel, het industrieterrein Donckersloot of bij Salem. Ik heb hierover met de wethouder contact gezocht, hoe de SGP dit idee kan inbrengen. De SGP kondigt in aansluiting hierop alvast een toekomstige motie aan om dit te laten onderzoeken. Dan kan de wethouder dit punt tegelijkertijd meenemen in zijn discussies met de provincie, Qbuzz en het waterschap. Kunnen de andere fracties reageren op dit idee van de SGP om extra haltes te onderzoeken langs de Rotterdamse weg?

Raadsbijdrage Rotier Mobiliteit Bolnes