26 februari 2024

Raadsbijdrage nieuwe parkeernormen

Voorzitter,

Het doornemen van de nota parkeernormen is vrij droge stof. Wanneer je je er meer in verdiept blijkt het vrij levendige materie te zijn met emotie. Niet voor niets staat te weinig parkeerplekken hoog op het lijstje van parkeerergernissen. Maar wat zijn te weinig parkeerplekken? Vraag bijvoorbeeld eens aan enkele inwoners hoeveel parkeerplekken er voor hen beschikbaar moeten zijn. Je komt op heel verschillende antwoorden uit. Waar de één maar één plek nodig heeft en het niet erg vind er een stukje voor te moeten lopen, wil een ander er graag 3 direct voor de deur. Ook het gedrag van andere mensen in de straat speelt mee hoe hier tegenaan gekeken wordt. Zo ben je er veel meer mee bezig als je bijvoorbeeld een buurman hebt (die niet weg hoeft) maar wel zijn auto direct voor de deur neerzet als er een plek vrij komt, dan wanneer iedereen in de straat hier soepel mee omgaat.

Om het voor zoveel mogelijk mensen naar de zin te maken kan het aantrekkelijk lijken om een hoge parkeernorm met elkaar vast te stellen. Een hoge parkeernorm draagt bij aan gemak voor bewoners en bezoekers en verlaagt de kans op foutparkeren. Een hoge parkeernorm heeft echter ook nadelen. Zoals hogere bouwkosten, veel steen en weinig groen. Kortom het gaat ten koste van de leefbaarheid. Daarom zal er een middenweg gezocht moeten worden die acceptabel is.

Om tot een goede parkeernorm te komen, is het belangrijk dat de parkeernorm goed wordt afgestemd op de specifieke kenmerken van een project. De SGP vindt dat in dit voorstel hier voldoende rekening mee wordt gehouden doordat er onderscheid wordt gemaakt in gebied en gebouwtype.

Tot slot. Deze parkeernota moet bijdragen aan een betere indeling van schaarse ruimte. Zowel voldoende parkeerplaatsen, maar ook aandacht voor groen en leefbaarheid. We zien daarom graag dat deze parkeernormen niet enkel gebruikt worden om extra woningen toe te voegen, maar dat we ook voldoende groen behouden.