10 maart 2022

Met hart voor Ridderkerk!

Beste kiezers,

Ridderkerkers vormen met elkaar een unieke gemeenschap. Een hechte gemeenschap van mensen die op elkaar kunnen rekenen. Die voor hun familie en hun naasten zorgen. Of die op onze liefdevolle zorg mogen rekenen. Die blij en dankbaar zijn dat ze samen in deze mooie gemeente kunnen wonen. En dat soms al generaties lang.

Ridderkerkers houden daarom rekening met elkaar. Samen houden we onze buurt leefbaar. Omdat iedereen in een nette buurt wil wonen.

Samen houden we onze buurt veilig. Omdat niemand van criminaliteit houdt.

Samen bouwen we zo aan een fatsoenlijke buurt. Omdat iedereen normen en waarden belangrijk vindt.

Wij rekenen daarbij ook op ons gemeentebestuur.

Om ons te helpen als het samen niet lukt. Om diefstal en overlast te bestrijden. Om de straat schoon te houden. Om voldoende zorg voor onze ouderen te regelen.

Om voor betaalbare woningen voor onze kinderen te zorgen.

Wij willen een gemeentebestuur dat daarom ook rekenschap aflegt. Over wat het heeft gedaan om onze problemen op te lossen. Of het heeft gedaan wat het heeft beloofd. Of het gemeenschapsgeld goed heeft besteed. Maar ook hoe het onze huidige problemen wil aanpakken.

Zodat onze mooie gemeente nog mooier wordt.

Zodat onze hechte gemeenschap nog hechter wordt. Zodat wij kunnen blijven wie we zijn.

Stem daarom met hart voor Ridderkerk.

Stem SGP Ridderkerk. Omdat u ook op ons kunt rekenen.

Hartelijke groet,

Daan Kardol

Lijsttrekker SGP Ridderkerk

Met hart voor Ridderkerk!