13 februari 2024

Ledenvergadering 9 april over voortgang collegeprogramma

SGP-ledenvergadering op D.V. 9 april

Op D.V. dinsdag 9 april organiseert SGP Ridderkerk haar jaarlijkse ledenvergadering. Fractievoorzitter Daan Kardol en wethouder Kees van der Duin Schouten zullen ingaan op de voortgang van het verkiezings- en collegeprogramma onder de noemer ‘Hart voor Ridderkerk’. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en uw inbreng. Aanvang is 19.45 uur in een zaal van de Bethelkerk, Anjerstraat 1. Weet u allen (leden en niet-leden, mannen en vrouwen) van harte welkom!

Jaarvergadering 9 april over Voortgang collegeprogramma