16 mei 2024

Column - Op de rem

 

Bij het verschijnen van deze column ligt de meivakantie net achter ons. In de meivakantie was ik met mijn gezin op vakantie. Op een zeker moment liep ik met mijn 2-jarige zoon van een behoorlijke helling af. De helling bleek steiler dan hij dacht en na verloop van tijd verloor hij de controle. Hij moest zichzelf afremmen om niet ten val te komen; dat lukte maar net.

Aan deze gebeurtenis moest ik denken toen mijn partij, de SGP, onlangs haar campagne voor de aanstaande Europese verkiezingen lanceerde. De slogan van de campagne luidt als volgt: “stem christelijk, rem Europa”. De campagne van de SGP is ingegeven door eenzelfde ervaring zoals mijn zoon die overkwam tijdens het afdalen van de helling. Er is een proces gaande in Europa waarbij de lidstaten steeds meer controle verliezen en het risico op een ongeval groter en groter wordt.

De Europese Unie maakt zich los van haar christelijke wortels. Daarnaast bemoeit Brussel zich meer en meer te veel met zaken die Nederland beter zelf kan regelen. Vandaar: “stem christelijk, rem Europa”. Wat betekent dit concreet? De SGP wil zich inzetten voor christelijke waarden, een bescheiden Europa en ruimte voor ondernemerschap. Laat de Europese Unie zich beperken tot haar kerntaken.

Christelijke waarden; dan hebben we het over gerechtigheid, gelijkwaardigheid, oog hebben voor elkaar en rentmeesterschap. Een bescheiden Europa, gericht op kerntaken betekent dat de doorgeschoten politieke integratie op allerlei terrein een halt toegeroepen moet worden. Laat de Europese Unie zich concentreren op het bevorderen van economische samenwerking tussen de lidstaten. Handel, veiligheid, digitalisering, migratie en het tegengaan van vervuiling: dat zijn bij uitstek dossiers die wat de SGP betreft op Europees niveau aangepakt dienen te worden.

Zodoende ontstaat weer ruimte voor ondernemerschap. De SGP pleit voor aanzienlijke verlaging van de regeldruk vanuit Brussel. Geef boeren en vissers ruimte, bouw geen windmolens op belangrijke visgronden, regulier de wolf en breng meer balans aan in het natuurbeleid.

Vindt u ook dat de invloed vanuit Brussel geremd moet worden en Nederland baas in eigen land moet kunnen blijven? Stem dan SGP en trap met ons op de Europese rem!

Gerard Verweij, Raadslid SGP