28 maart 2024

Bijdrage Daan Kardol 4e wijziging APV

Voorzitter,

Hoe voorkomen we steekpartijen in Ridderkerk? Met alleen de Wet wapens en munitie (WWM) komen we er wat de SGP betreft niet. Maar waar Rotterdam, teruggefloten door de rechtbank, er vorig jaar voor heeft gekozen het messenverbod in artikel 2:50a, op voorhand uit de Algemene plaatselijke verordening (APV) te schrappen, stelt het Ridderkerks college voor dit artikel juist uit te breiden. Een goed idee? Je zou het een slimmigheidje kunnen noemen.

Waarom een slimmigheidje? Omdat het geen makkelijke materie is hebben we afgewogen waar onze inwoners het meeste baat bij kunnen hebben en wat dus juridisch het meest houdbaar is. Het huidige artikel 2:50 lid 1 of datzelfde lid 1, maar dan met de voorgestelde toevoeging. Punt is namelijk, dat het voorhanden hebben van messen en voorwerpen die geschikt zijn om als wapen te dienen al uitgebreid in de WWM is geregeld. De WWM is uitputtend bedoeld, zo oordeelde de rechtbank. De WWM is gericht op de bescherming van de persoonlijke vrijheid en lichamelijke integriteit tegen wapengeweld (en dus niet op veiligheid). Neem je in de APV toch een messenverbod op, dan moet je volgens de jurisprudentie (die wij graag volgen) aantonen dat je een ander belang dient met je APV dan de WWM doet. En dat is nu lastig, omdat beide regelingen de veiligheid beogen te beschermen. Wat het college voorstelt gaat verder dan alleen veiligheid, omdat expliciet wordt gesproken over overlast, verstoring van de openbare orde, hinder, etc. En dan kan het juridisch mogelijk wel, omdat die belangen toch weer net iets anders zijn dan alleen ‘veiligheid’.

Uit juridisch oogpunt voelt de SGP dan ook meer voor het collegevoorstel dan voor het amendement van Partij 18PLUS dat vanavond voorligt.

Verder heeft het college de insteek gekozen dat het verboden is om zonder vergunning te venten. En die insteek delen wij. Wel vragen wij de wethouder de toezegging te doen, dat bij het eventueel opstellen van beleidsregels, daarin ook de beperkingen zoals genoemd in lid 2 en 3 van het huidige artikel 5:15 worden opgenomen.

Er is meer over de APV te zeggen, maar we houden het in de eerste termijn hierbij en citeren tot slot een uitspraak van Loesje:

“ZO

DAT WAREN DE REGELS

DAN GAAN WE NU OVER NAAR DE REALITEIT”

Een realiteit met strakkere handhaving, zeg ik met een knipoog :-)

Dank u wel.