Boer Cor staat voor goed rentmeesterschap

Mijn naam is Cor Rijneveld. Geboren en getogen in Polsbroek. Ik ben getrouwd, we hebben tien kinderen gekregen waar onder twee tweelingen. Met ons gezin woon ik op de ouderlijke boerderij van mijn vrouw in Linschoten. Hier kunnen we ook ons beroep als boer uitoefenen.

We hebben een gemengd melkveebedrijf met melkkoeien, kalveren en biologische vleesvarkens. Mijn dagen vul ik over het algemeen met het melken, verzorgen en voeren van de dierenn.

Wat ik echt belangrijk vind in mijn leven is leven naar Gods woord en Zijn instellingen.

Zorgen voor en bewaren van de aarde als een goede rentmeester hoort daarbij. De HEERE heeft de wereld zo mooi en rijk geschapen, ik vind het belangrijk daar Gods goedheid in te mogen zien.

De SGP past bij mij omdat landbouw het SGP-hart sneller laat kloppen en Gods Woord voor ons beiden het richtsnoer is. SGP-politici doen biddend hun werk. Samen met hen geloof ik in een God die uitkomst geeft door de onmogelijkheid heen. Een voorbeeld is de voermaatregel die op het laatst toch weer werd ingetrokken.* De invoering was voor ons een moeilijke opdracht. Hier spraken we over met Kamerlid Roelof Bisschop die geen andere mogelijkheid meer zag dan een motie in te dienen. Deze motie haalde het niet, maar heeft andere partijen wel wakker geschud. Voor ons was het onmogelijk, maar de maatregel werd ingetrokken. Dat vind ik heel bijzonder en daarin zie ik dat God werkt. 

* In mei 2020 werd een extra maatregel afgekondigd waarin maxima gesteld zou worden aan het eiwitgehalte in krachtvoer voor melkvee. Dit stelde boeren voor een vrijwel onmogelijke opgaven.