HomeNieuwsInpassing Gemini op Sportpark Ridderkerk

Inpassing Gemini op Sportpark Ridderkerk

Publicatiedatum: 13 jun. 2019

 

Voorzitter,

Vanavond spreken we over een investering die waarschijnlijk één van de grootste is van de afgelopen decennia. Dat betekent dat de gemeente Ridderkerk zich vastlegt voor 40 jaar om in elke begroting een aanzienlijke afschrijving op te nemen. Het gaat dus ergens over.

De voorzitter van de Onderwijsgroep waar het Gemini deel van uitmaakt, heeft ingesproken in de commissie. Zij heeft gezegd dat ze echt tevreden is hoe de samenwerking met de gemeente verloopt en ziet uit naar de voorzetting ervan in de realisatiefase. Haar inbreng en positieve houding waarderen we. Anderhalf jaar geleden heeft de SGP zich ook in positieve zin uitgesproken over de investering. De SGP heeft toen gezegd eigenlijk een locatie te hebben verwacht op de sportvelden tegenover het Maxima College. Intussen zijn de inzichten daadwerkelijk gewijzigd. Nu ligt een voorstel voor een locatie daarnaast op het hoofdveld van RVVH.

Ook is duidelijk dat de bouw een flink stuk duurder wordt. Dat was te verwachten, al is de verhoging nog veel groter dan de 35% die destijds werd ingeschat. Zojuist heeft de raad een besluit genomen om de normbedragen voor nieuwbouw van scholen te verhogen. In lijn met deze normbedragen beslissen we vanavond over de Gemini. Tegelijk beseft de SGP dat het budgetdeel voor het realiseren van een bijna energieneutraal gebouw, nog een grove raming is op basis van een kengetal. En dat er dus een risico blijft op nieuwe inzichten.

In lijn met de nieuwe locatie van de Gemini wordt ook de aanpassing van het Sportpark anders en helaas ook duurder door de hogere marktprijzen.

De SGP merkt overigens op dat over de nieuwbouw van De Loods en De Gooth vanavond nog geen besluit wordt genomen, al is er bij de indeling van de terreinen al wel rekening mee gehouden.

We zijn intussen anderhalf jaar verder na het vorige besluit over de inpassing van het Gemini. Om snel door te stomen wenst de SGP het project een goede vaart toe.