HomeNieuwsGroenvisie Ridderkerk

Groenvisie Ridderkerk

Groenvisie Ridderkerk

Publicatiedatum: 7 jul. 2020

 

Voorzitter,

 

De voorliggende groenvisie komt met duidelijke ambities voor verdere verbetering van het groen en de biodiversiteit in Ridderkerk, wat inspirerend is beschreven.

 

De groenvisie is voor de SGP fractie een aangelegen punt uit het verkiezingsprogramma en aangedragen in de coalitieonderhandelingen. Er is van de groenvisie serieus werk gemaakt en een voldragen resultaat ligt voor ter besluitvorming.

Het is wel een zorg van onze fractie dat 30% van onze bomen een onvoldoende of slechte kwaliteit hebben. Uit de beantwoording op onze vraag in de commissie is duidelijk geworden dat het een lange tijd vergt om dit op orde te krijgen. Onze fractie begrijpt dat we geen bomen gaan kappen die onvoldoende kwaliteit hebben, omdat ze een te beperkte groeiruimte hebben. Maar we zouden toch wel graag concreet zien dat gedurende de looptijd van de groenvisie een duidelijke trendbreuk optreedt en voldoende bomen worden gepland die wel kunnen uitgroeien. Twee vragen aan de wethouder: Is het mogelijk om bij een volgende monitoring ook een vooruitblik te geven met het verwachtingspatroon voor het bomenbestand bij de daarop volgende monitoring? Kan ook worden uitgezocht voor de eerstvolgende monitoring of probleemgebieden sneller kunnen worden aangepakt?

 

Bij het opstellen van de groenvisie heeft een in onze ogen goede participatie plaatsgevonden. Uit alle wijken hebben enthousiaste groepen inwoners meegedaan en is   bruikbare input opgehaald. Bij de commissievergadering hebben we doorgevraagd naar de verdere betrokkenheid van inwoners. Onze fractie is uit het antwoord overtuigd dat verdere participatie goed geborgd is en zijn blij dat inwoners opnieuw gelegenheid zal worden gegeven om te reageren op schetsontwerpen. Ook goed om te lezen dat er al diverse particuliere initiatieven zijn ingediend door zowel inwoners als VVE’s. Kortom ook onder onze inwoners is enthousiasme aanwezig.

Voorzitter, onze fractie is blij met de visie en ziet voldoende uitdaging om het uitvoeringsprogramma dat behoort bij deze visie werkelijkheid te doen worden.