HomeNieuwsBijdrage en vragen SGP tijdens commissievergadering Coronamaatregelen

Bijdrage en vragen SGP tijdens commissievergadering Coronamaatregelen

Bijdrage en vragen SGP tijdens commissievergadering Coronamaatregelen

Publicatiedatum: 14 mei 2020

 

Voorzitter,

 

Het zijn bijzondere tijden en dat is aan alles merkbaar.

Vanavond een eerste openbare digitale vergadering via Teams. Voor iedereen vast even wennen om elkaar weer op deze manier te ontmoeten. Maar voorzitter laten we eerlijk zijn, ik verlang weer terug naar  een “normale” vergadering waarbij we weer fysiek bij elkaar zijn in de raadszaal of de trouwzaal, en we weer kunnen stapelen, interrumperen en debatteren. Wat niet weg neemt dat het goed is dat er weer vergaderd wordt.

Het zijn bijzondere omstandigheden die veel van onze inwoners en ondernemers raken, en zelden op een positieve manier.  De medewerkers in de zorg hebben de afgelopen weken en maanden uitzonderlijke prestaties geleverd vaak met risico voor eigen gezondheid. Veel anderen konden thuiswerken of werken helemaal niet meer. Mensen maken zich zorgen over hun gezondheid, hun bedrijf, hun baan, hun opleiding en de toekomst in het algemeen enz. enz.

Afgelopen week hebben een aantal ondernemers hun activiteiten weer op kunnen starten, mochten basisschool leerlingen weer gedeeltelijk naar school en we hebben nog wat verlichting van maatregelen in het vooruitzicht. Maar veel is en blijft onzeker.

 

Het einde van de crisis is helaas nog niet inzicht. De SGP fractie waardeert de maatregelen die het college – binnen de mogelijkheden die het in deze GRIP-4 situatie heeft – heeft genomen zoals:

- uitstel van belasting betaling,

- vrijstelling van huur voor clubs, verenigingen en sommige ondernemers,

- het niet heffen van precario e.d.

Ook de zichtbaarheid van de burgemeester in de media nu wordt gewaardeerd en niet alleen door ons. En dan zijn er natuurlijk nog tal van vragen te stellen. Maar omdat we nog midden in de crisis zitten en niemand kan voorspellen hoe en wanneer dit eindig zijn er morgen waarschijnlijk weer andere relevante vragen zijn,  en vragen waarop nu gewoon nog geen antwoord is te geven, en zijn er antwoorden die straks wellicht weer achterhaald zijn. Binnen die context heeft de SGP fractie een vijftal vragen waarbij we hebben getracht de hoofdlijn vast te houden en waarbij we ons realiseren dat er nog tal van andere actuele en relevante vragen te stellen zijn.

Voorzitter, na deze korte inleiding hierbij onze vragen:

 

  1. Is bij u bekend of alle Ridderkerkse scholen volgens de huidige richtlijnen van start zijn gegaan en of er vanuit de scholen vragen zijn gekomen voor hulp om gezondheidsrisico te verkleinen voor zowel kinderen als het personeel? Zo ja, hoe is op deze verzoeken gereageerd?
  2. Kunt u aangeven hoe de lokale economie tot op heden is geraakt, hoe het gaat met de Ridderkerks inwoners en ondernemers, hoe de gemeente contacten met inwoners en ondernemers onderhoud en waar, naast de inmiddels aangekondigde maatregelen, de prioriteiten van het college liggen om de inwoners en ondernemers te helpen?
  3. Kunt u aangeven hoe de impact van de Corona-pandemie tot op heden is geweest op de Ridderkerks zorginstellingen en kwetsbare inwoners dit waar het bijvoorbeeld gaat om het aantal besmettingen, sterfgevallen en de veiligheid van zorgmedewerkers?
  4. Hoe onderhoudt het college haar contacten met de woningcorporaties, welke inzet pleegt de gemeente daarbij ten aanzien van met name (het voorkomen van) huisuitzettingen in deze periode en kan iets worden gezegd over het beeld dat de gemeente heeft ten aanzien van de betalingsproblematiek van huurders?  
  5. Wat ziet het college als de grootste uitdagingen voor dit moment en als over een aantal maanden – naar wij hopen – de situatie weer iets ‘normaler’ is geworden. En aansluitend daarop hoe kijkt het college aan tegen de verwachting van de regering dat de zogenoemde 1,5 meter samenleving nog wel enige tijd zal duren. Is het college nog voornemens specifieke maatregelen daarvoor te nemen.