HomeNieuwsBeleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023

Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023

Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023

Publicatiedatum: 21 mrt. 2019

 

Terugdringen van restafval en het vergroten van hergebruik van grondstoffen is voor de SGP van wezenlijk belang. De afgelopen jaren stijgt het percentage hergebruik nauwelijks. Met de keuze voor variant 2 wordt een substantiële stap gezet in de toename van het scheidingspercentage en blijft de stijging van de kosten beperkt. Opvallend is dat bij variant 4 een hoger scheidingpercentage wordt bereikt tegen lagere kosten. De extra inspanning die deze variant vraagt, blijkt momenteel echter nog een te grote stap. 

Tegelijk blijft de stip op de horizon 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025, terwijl de kilo’s nu nog meer dan het zevenvoudige zijn. We zijn er dus nog lang niet en het is nog maar de vraag of dat doel met de huidige variant zal worden gehaald. Communicatie is dan ook van wezenlijk belang om de burger duidelijk te maken welke gedragsverandering nodig is. Minder restafval drukt de kosten, want verbrandingstarieven stijgen en de landelijke overheid gaat daarbovenop extra belasting heffen. Goed meewerken voorkomt grotere stijging van de tarieven. Inzet op voorlichting met waaiers, filmpjes en inzet van afvalcoaches kan hiertoe bijdragen.

De SGP wil graag zicht houden op de voortgang en vraagt het college om met regelmaat inzicht te geven in de implementatie en de voortgang in het halen van het beleidsdoel. Wanneer er aangelopen wordt tegen zaken die anders lopen dan verwacht, kan er reden zijn tot bijsturing.

Nu het PMD weer bij het restafval dient te worden aangeboden  is het nog maar de vraag hoeveel mogelijkheden er zijn om in de laagbouw minder dan 26 keer per jaar de container aan te bieden en geld terug te krijgen. De praktijk is dat het PMD afval erg volumineus is en met een meerpersoonshuishouden zal er niet zoveel ruimte overblijven na 2 weken. De praktijk zal het gaan uitwijzen.

De SGP is voorstander van een eenvoudige en doorzichtige heffing zoals voorgesteld, met zo min mogelijk uitzonderingen. De vervuiler betaald. Bij minder afval krijgt de burger geld terug. Het kan zijn dat er omstandigheden zijn, bijvoorbeeld medische, waar het redelijk is dat een uitzondering wordt gemaakt. De SGP vraagt dan ook een toezegging van de wethouder om de mogelijkheid van maatwerk toe te passen.

Het is van belang dat er binnen afzienbare tijd een concrete verbetering optreedt in het terugdringen van restafval.