HomeNieuwsActieplan geluid 2019–2023

Actieplan geluid 2019–2023

Actieplan geluid 2019–2023

Publicatiedatum: 11 jul. 2019

 

Het actieplan geluid heeft een uitgebreide participatieronde achter de rug. De SGP dankt de verschillende instanties voor hun bijdrage en we willen hen met name noemen: Beleidsplatform Natuur Milieu en Duurzaamheid, Burgerinitiatief 3VO-biotoop, Wijkoverleg Ridderkerk-Oost, Stichting Bescherming Leefomgeving Ridderkerk Zuid-Oost en Wijkoverleg Ridderkerk West met de Werkgroep Lucht en Geluid. De SGP dankt de gemeente voor de serieuze reacties op de voorstellen en voor het aanpassen van het actieplan met een aantal van de aangedragen adviezen.

In een aantal adviezen is voorgesteld de plandrempel van 63 dB te verlagen. Door de gemeente is aangegeven dat dit niet uitvoerbaar is vanwege het grote aantal vervoersbewegingen in Ridderkerk en dat daardoor ook toekomstige woningbouw zou worden belemmerd. Van de cijfers van het aantal voertuigbewegingen van 11.000 per etmaal op de Populierenlaan en de Vlietlaan ben ik wel geschrokken. Minder gebruik van de auto door onze burgers zou enorm helpen voor terugdringen van geluidsoverlast. Veel burgers en instanties kijken naar de gemeente voor het nemen van maatregelen, maar de burger kan zelf veel doen. Kan de wethouder toezeggen om de burgers via een meer frequente voorlichting hierop te wijzen? Daarbij stelt de SGP fractie voor dat in de Blauwkai zo’n 3 keer per jaar aandacht zal worden besteed aan het onderwerp geluid en het gedrag van de burger hierin mee te nemen.

Wat betreft het scherm in West heeft de Raad een besluit genomen om dit in 2019 te realiseren. Dit zal niet worden gehaald omdat het voorgestelde type scherm voor Rijkswaterstaat niet acceptabel is. Kan de wethouder toezeggen zich in te spannen om een ander type scherm voor 2021 te realiseren?